Herrhagsskolan

Föräldrainformation

Som förälder är du en viktig resurs för ditt barns skolgång. Vi är angelägna om din delaktighet i skolan.

Vi håller dig därför informerad om ditt barns skolgång och skolans verksamhet. Genom den information du får, finns också möjlighet till delaktighet. Tveka aldrig att som förälder själv ta kontakt med skolan om det är något du undrar över eller vill påverka.

Ny på Herrhagsskolan?

Varmt välkommen - här finns mer information att läsa om vår skola. Foton från vår miljö och personal.

http://skola.karlstad.se/valkommentillherrhagsskolan/

Våra fritidshem - Läs mer här om vårt arbete:

http://skola.karlstad.se/herrhagsskolansfritidshem/

Uppdaterad den