Herrhagsskolan

Om oss

För lärandet - i tiden! Alla ska mötas med respekt för sin individ och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina möjligheter. Alla ska vara en del av gemenskapen.

Skolpalatset

Herrhagsskolan är det vackra skolpalatset, drygt 100 år gammalt, uppe på Herrhagen. Herrhagen är en av Karlstads mest anrika och välbekanta stadsdelar. För oss gäller skolområdets motto: "För lärandet - i tiden". Vi vill förena ett modernt lärande med vår klassiska byggnad.

Engelska

En gemensam profil för hela skolan är att vi satsar särskilt på engelska. Våra elever läser nästan dubbelt så mycket engelska jämfört med vad timplanen föreskriver. Vi tror det är till stor nytta!

Förskoleklass till årskurs 6

Skolan har drygt 400 elever från 6-åringarna i förskoleklass till 12-åringarna i årskurs 6. Vi har också grundsärskola. Fritidshemmen är integrerade i skolan och skolans verksamhet. På Herrhagsskolan finns montessoriklasser bland våra övriga klasser. För alla våra klasser gäller vår vision att alla barn, ungdomar och vuxna ska mötas med respekt för sin individ och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina möjligheter. Alla ska vara en del av gemenskapen.

Läs mer om montessoriavdelningen Karlavagnen

Fyra stödben

Vi arbetar intensivt med de stödben som vi tror alla människor behöver få med sig ut i livet och det livslånga lärandet: Läsa och skriva, matematik och social kompetens. Såväl i sin utveckling till en hel människa som i ett framtida yrke, tror vi att dessa kompetenser har stor betydelse. Därför arbetar vi noggrant för att kartlägga elevers utveckling och skriva individuella utvecklingsplaner för alla våra elever. Dessa diskuteras i utvecklingssamtal med elever och föräldrar.

Kvalitetsutveckling

Att arbeta strukturerat och långsiktigt med kvalitetsutveckling ska ge våra elever goda möjligheter att bli väl mottagna av skolans personal. Vi har mycket kompetent personal som trivs bra hos oss och stannar länge. Hör av dig till oss om du vill veta mer om Herrhagsskolan och ta gärna del av Herrhagsskolans historia samt traditioner.

Herrhagsskolans historia.pdf

 

 

Uppdaterad den