Herrhagsskolan

Studiedagar

Läsåret 20/21

  • 17 augusti (reducerat öppethållande, fritids)
  • 14 september
  • 15 oktober
  • 20 november (reducerat öppethållande, fritids)
  • 8 januari (reducerat öppethållande, fritids)
  • 17 februari
  • 30 april (reducerat öppethållande, fritids)

 

För att se läsårstider och lov. Klicka på länken nedan:
Terminer, lov, ledighet

Uppdaterad den