Hultsbergsskolan

Hultsbergsskolan, huvudentrén

Välkommen till Hultsbergsskolan! 

Hultsbergsskolan är en skola med cirka 500 elever från förskoleklass till årskurs 9. På skolan finns också tre fritidshem för yngre och äldre elever samt en träningsskola.

Skolan ligger i ett villaområde i Karlstads västra delar med goda möjligheter till uteaktiviteter och närhet till skogen.

Läsåret 2018/2019 flyttade högstadiet in i nya, fräscha och ändamålsenliga lokaler vilket innebär att alla klasser från F-klass till år 9 är samlade i nya renoverade Hultsbergsskolan. Detta underlättar och möjliggör betydelsen av att alla känner en gemenskap på skolan.

Uppdaterad den