Hultsbergsskolan

Föräldrainformation

Kommunikation mellan skolan och hemmet

Du som vårdnadshavare får information från skolan genom verktyget Haldor Education.

I Haldor kan du följa och vara delaktig i ditt barns lärande och utveckling, ta del av nyheter från skolan och kommunicera med mentor eller ansvarig pedagog. Du når Haldor via vh.haldor.se eller genom att ladda ner appen "Haldor förälder".

Till verktyget Haldor Education på haldor.se 

Mer information om Haldor finner du på vår webbplats

Utvecklingssamtal

En gång varje termin välkomnas elev och vårdnadshavare till skolan för att träffa läraren i ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar om hur eleven har det, hur det går i de olika ämnena och hur eleven kan komma vidare mot målen i skolans styrdokument.

Dexter

Nu kan du som vårdnadshavare anmäla/kontrollera ditt barns närvaro och frånvaro i skolan. Mer information om Dexter finner du här.

Uppdaterad den