Hultsbergsskolan

Föräldrainformation

Utvecklingssamtal

En gång varje termin välkomnas elev och vårdnadshavare till skolan för att träffa läraren i ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar om hur eleven har det, hur det går i de olika ämnena och hur eleven kan komma vidare mot målen i skolans styrdokument.

Dexter

Nu kan du som vårdnadshavare anmäla/kontrollera ditt barns närvaro och frånvaro i skolan. Mer information om Dexter finner du här.

Skolans sajter

7-9

7A
7B
7C
8A
8B
9A
9B

4-6

4A
4B
5A
5B
6B

Grundsärskola
Askedala

Uppdaterad den