Hultsbergsskolan

Likabehandlingsplan

Hultsbergsskolan upprättar årligen en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Länk till likabehandlingsplaner finner du här:

Likabehandlingsplan Hultsbergsskolan F-6 20/21

Likabehandlingsplan Hultsbergsskolan 7-9 19/20

 

 

 

 

 

Uppdaterad den