Hultsbergsskolan

Likabehandlingsplan

Hultsbergsskolan upprättar årligen en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Uppdaterad den