Hultsbergsskolan

Om oss

Hultsbergsskolan är en skola från förskoleklass till år 9 med ca 500 elever där personalen är uppdelade i olika arbetslag. Vårt högstadium är ett av Karlstads minsta som ger goda förutsättningar för att alla elever blir uppmärksammade varje dag och får uppleva studiero.

Vi har en skola där åldern på eleverna är 6-16 år inklusive särskola. Det ses som en tillgång och ger oss möjlighet att fånga den röda tråden i elevernas lärande. Vi vill bygga upp en förtroendefull relation med alla. Vi ser varje möte/dialog som en förutsättning för ett aktivt lärande.

Skolans vision är: "EN SKOLA ATT LÄNGTA TILL"

Uppdaterad den