Hultsbergsskolan

Kontakta oss

Hultsbergsskolan
Nils Holgerssons väg 8
653 46 Karlstad

Telefon: 054-540 31 80

Tillfälligt problem med en del av våra kontaktsidor

En del kontaktsidor listade här nedanför är för tillfället inte tillgängliga. Felet är anmält och en lösning håller på att tas fram. Beklagar om detta orsakar problem för dig.

Expedition

Lärare förskoleklass-årskurs 3, Skrolyckan

Lärare förskoleklass-årskurs 3, Mårbacka

Lärare årskurs 4-6, Solberga

Lärare årskurs 7-9

Lärare idrott och hälsa/slöjd

Lärare musik/bild

Fritidshem Mårbacka

Fritidshem Skrolyckan

Fritidshem Solberga

Grundsärskola, Askedala

Elevhälsa

Skolrestaurang

Studie- och yrkesvägledning

Vakmästeri/Lokalvård

Uppdaterad den