Hultsbergsskolan

Kvalitetsarbete

Syftet med vårt kvalitetsarbete är främst att det ska vara ett redskap för pedagogerna och skolans utveckling för att uppnå ännu bättre måluppfyllelse med målen i läroplanen.

Inom förskoleklass, grundskola och fritidshem på Hultsbergsskolan har vi en gemensam struktur på verksamhetsplaner för planering och utvärdering av verksamheterna. Det ligger till grund för kvalitetsredovisningen och kvalitetsutvecklingen. Personalen ska kunna utvärdera sin verksamhet på ett likvärdigt och överskådligt sätt för att få en tydlig bild av dess kvalitet sedd i förhållande till de nationella krav och mål som uttrycks i skolans styrdokument.

skolverket.se kan du finna mer information om skollagen och styrdokumenten. Här kan du hämta läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet i pdf-format.

Uppdaterad den