Elev- och föräldrainflytande

Utvecklingssamtal

En gång per termin har alla elever tillsammans med förälder ett utvecklingssamtal med sin mentor

Läs mer:

Skolverket

Uppdaterad den