Ilandaskolan

Likabehandlingsplan

Alla skolor är skyldiga att ha en plan för hur man arbetar mot kränkande behandling enligt skollagen och lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever.

Uppdaterad den