Ilandaskolan

Om oss

Välkommen till Ilandaskolan! Ilandaskolan är det naturliga valet för elever i Skåre, Stodene och Råtorp.

Goda studieresultat

Ilandaskolan kännetecknas av goda studieresultat och hög trivsel.
Skolans främsta mål är att alla elever är behöriga för att söka ett nationellt program på gymnasiet när slutar hos oss i årskurs 9 - något vi brukar lyckas med!

Arbetslag

Elever och personal är organiserade i fyra arbetslag, ett för varje årskurs och ett för grundsärskolan.
Elever och personal ägnar mycket tid och kraft till att göra skolan trivsam och stimulerande för alla elever. Ilandaskolan är en skola där både elever och personal trivs.


Välkommen till oss!
/Skolledningen

Uppdaterad den