Ilandaskolan

Studiedagar

Studiedagar/reducerat öppethållande 2020/2021

Höstterminen 2020

17 augusti, eleverna är lediga ifrån skolan, reducerat öppethållande på fritids
14 september, eleverna är lediga ifrån skolan, reducerat öppethållande på fritids
15 oktober, eleverna är lediga ifrån skolan, fritids är öppet
20 november, eleverna är lediga ifrån skolan, fritids är öppet

Vårterminen 2021

17 februari, eleverna är lediga ifrån skolan,, fritids är öppet
30 april, eleverna är lediga ifrån skolan, fritids är öppet
14 juni, eleverna är lediga ifrån skolan, reducerat öppethållande på fritids

Mer information om kommunövergripande läsårstider: Terminer, lov, ledighet

Uppdaterad den