Kronoparksskolan

Bild på Kronoparksskolans exteriör.

En internationell skola på hållbar väg

Här möts du av glädje och nyfikenhet! Vi är en modern skola där elevens behov står i fokus. Vi individanpassar undervisningen med hänsyn till varje elevs behov och att alla våra elever ska lyckas utifrån sin ambitionsnivå och våra styrdokument.

Vi vill att våra elever ska känna att de är med och tar ansvar för samhällets utveckling. De ska ha en tillit till sin egen förmåga att vara med och kunna påverka samhället i stort. Målet i årskurs 3 är att alla våra elever ska ha mycket goda förutsättningar att aktivt delta i vårt demokratiska samhälle.

Vi uppmuntrar våra elever att aktivt vara med och lämna idéer om både undervisning och arbetsmiljö i skolan.

Om du är behörig lärare, förskollärare eller fritidspedagog med stort engagemang för hållbart lärande, har du ett digitalt fokus samt har ett varmt hjärta för varje barn-håll utkik efter tjänster hos oss!

Du är alltid välkommen att besöka oss!

Uppdaterad den