Kronoparksskolan

Elev- och föräldrainflytande

Som elev och förälder på Kronoparksskolan är du med och bestämmer! Det är viktigt att alla tar ansvar för att vi ska få en ännu bättre skola.

Hur du ska lära dig saker

Du och dina klasskamrater ska tillsammans med din lärare göra en planering för hur ni ska jobba för att nå kunskapsmålen. Skolan ska anpassa sig till hur du lär dig på bästa sätt.

Klassråd/Elevråd:

Alla klasser har ett klassråd varje vecka och tar upp frågor som du som elev tycker är viktiga.Dessa tas sedan med till elevrådet. I elevrådet finns representanter från hela skolan. Rektor kallar till elevråd 2-3 gånger per termin.

Utvecklingssamtal

Du träffar din lärare och dina föräldrar minst en gång per termin Samtalet handlar om hur vi i skolan kan stötta din kunskapsutveckling och sociala utveckling.

Föräldrainflytande

För oss är det viktigt att ha ett bra samarbete med alla våra föräldrar. Vi ska tillsammans med föräldrarna ge eleverna förmågor som hjälper dem att klara av olika situationer i livet.

Våra föräldrar skall känna sig delaktiga i sitt barns skolgång och uppleva att de har ett föräldrainflytande över sitt barns kunskapsutveckling. Det är viktigt att alla föräldrar får möjlighet att dela med sig av sina kunskaper om sitt barn.

Våra former för samarbete mellan skolan och hemmet

  • Vardagliga kontakter som med utgångspunkt för samverkan
  • Fortlöpande information om skolarbetet från skolan till hemmet
  • Utvecklingssamtal där utvecklingsområden upprättas
  • Föräldramöten
  • Vår föräldragrupp jobbar aktivt för utvecklingen av skolan, är du intresserad av att delta så anmäler du dig till rektor maria.hultkrantz@karlstad.se.

Klagomål

I första hand ska du vända dig till den personal som arbetar närmast ditt barn eller den personal du själv anser berörs. Om du efter samtal med personalen fortfarande har klagomål kontaktar du ansvarig rektor. 

Läs mer om klagomål här

Uppdaterad den