Kronoparksskolan

Föräldrainformation

Vi vet att vi tillsammans med hemmen skapar de bästa förutsättningar för att barnen ska nå sina mål och bli ansvarskännande personer. Besök gärna ditt barn i skolan, vi bjuder på en god lunch!

Kommunikation mellan skolan och hemmet

Du som vårdnadshavare får information från skolan genom verktyget Haldor Education.

I Haldor kan du följa och vara delaktig i ditt barns lärande och utveckling, ta del av nyheter från skolan och kommunicera med mentor eller ansvarig pedagog. Du når Haldor via vh.haldor.se eller genom att ladda ner appen "Haldor förälder".

Till verktyget Haldor Education på haldor.se 

Mer information om Haldor finner du på vår webbplats

Veckobrev

Varje fredag får du ett veckobrev från klassläraren. Där står det om veckan som gått och om veckan som kommer. Det informeras om olika teman som klassen arbetar med, utflykter som planeras, datum för föräldramöten och övrig skolinformation.

Föräldramöten

Varje läsår bjuds du som vårdnadshavare in till ett möte med ditt barns klass. Det innehåller information om skolan och klassen.

Utvecklingssamtal

Varje termin bjuds du också in till ett utvecklingssamtal där du får veta hur det går i skolan och hur ditt barn trivs. 

Gratis datorprogram hemma

Man kan använda skolans stvaningsprogram och talsyntes gratis hemma. Talsyntes betyder att datorn läser upp det du skrivit. Fråga ditt barns lärare efter inloggningen.

Ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan ska du fylla i en blankett. 
Ansökan ska lämnas till klassläraren/mentorn eller rektor i god tid före ledigheten. Om den sökta ledigheten är mer än tio dagar måste blanketten lämnas minst en månad i förväg.
Här hittar du blanketten för att ansöka om ledighet för elev

Försäkring

Ditt barn är försäkrat under både skoltid och fritid genom kommunen.
Läs mer om ditt barns försäkring här

Uppdaterad den