Kronoparksskolan

Föräldrainformation

Vi vet att vi tillsammans med hemmen skapar de bästa förutsättningar för att barnen ska nå sina mål och bli ansvarskännande personer. Besök gärna ditt barn i skolan, vi bjuder på en god lunch!

Information till vårdnadshavare via Haldor

Nu får du som vårdnadshavare på Kronoparksskolan information från skolan via Haldor.

Veckobrev

Varje fredag får du ett veckobrev från klassläraren. Där står det om veckan som gått och om veckan som kommer. Det informeras om olika teman som klassen arbetar med, utflykter som planeras, datum för föräldramöten och övrig skolinformation.

Föräldramöten

Varje läsår bjuds du som vårdnadshavare in till ett möte med ditt barns klass. Det innehåller information om skolan och klassen.

Utvecklingssamtal

Varje termin bjuds du också in till ett utvecklingssamtal där du får veta hur det går i skolan och hur ditt barn trivs. 

Gratis datorprogram hemma

Man kan använda skolans stvaningsprogram och talsyntes gratis hemma. Talsyntes betyder att datorn läser upp det du skrivit. Fråga ditt barns lärare efter inloggningen.

Ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan ska du fylla i en blankett. 
Ansökan ska lämnas till klassläraren/mentorn eller rektor i god tid före ledigheten. Om den sökta ledigheten är mer än tio dagar måste blanketten lämnas minst en månad i förväg.
Här hittar du blanketten för att ansöka om ledighet för elev

Försäkring

Ditt barn är försäkrat under både skoltid och fritid genom kommunen.
Läs mer om ditt barns försäkring här

Uppdaterad den