Kronoparksskolan

Aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och kränkande behandling

En kvinnlig och en manlig hand håller i varandra med himlen och solen  i bakgrunden.

Alla elever ska känna sig sedda och ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Var och en som upptäcker någon form av diskriminering eller kränkande behandling agerar omedelbart.

Vi har en plan mot diskriminering och kränkande behandling som all personal arbetar efter. Eleverna görs delaktiga genom klassråd och elevråd.

Uppdaterad den