Kronoparksskolan

Om oss

Vi vill att varje elev ska få bra förutsättningar för att nå goda kunskaper för framtiden. Undervisningen anpassas efter varje elev utifrån behov, erfarenhet, tänkande och helhetssyn. Vi ställer stora krav på en lugn och harmonisk arbetsmiljö där alla elever har rätt till ett framgångsrikt lärande.

 

Hållbart lärande

Undervisningen ska förbereda eleverna på ett aktivt deltagande i samhället och utveckla deras förmåga att ta personligt ansvar.

Vår undervisning präglas av:

  • demokratiska arbetssätt
  • kritiska förhållningssätt
  • ämnesövergripande samarbeten
  • en mångfald av pedagogiska metoder
  • delaktighet och inflytande från eleverna

Miljöarbete i skolan

Som skola tar vi ett aktivt ansvar för vår miljö. Vi är certifierade som en av få skolor i Sverige enligt svensk miljöstandard samt fått utmärkelsen av skolverket som en skola för hållbar utveckling.  På skolan har vi många aktiviteter och utvecklingsområden såsom odlingar, återbruk och en stor andel ekologiskt odlad mat i vår restaurant.

Alla elever ska känna att de tar ett personligt ansvar för vårt jordklot avseende hushållning av våra icke oändliga resurser.

Våra fritidshem

Våra fritidshem arbetar aktivt med att möta våra elevers intressen och behov inom områden som musik, skapande, sång, sport, dans, programmering och mycket annat.

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad den