Kronoparksskolan

Studiedagar

Böcker

Läsårstider 2020/2021


Hur bestäms läsåret?
Det är barn- och ungdomsnämnden som beslutar om tiderna för läsåret. Enligt grundskoleförordningen ska läsåret börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Studiedagar/reducerat öppethållande 2020/2021

Höstterminen 2020

  • 17 augusti, eleverna är lediga ifrån skolan, reducerat öppethållande på fritids
  • 14 september, eleverna är lediga ifrån skolan, reducerat öppethållande på fritids
  • 15 oktober, eleverna är lediga ifrån skolan, fritids är öppet
  • 20 november, eleverna är lediga ifrån skolan, fritids är öppet

Vårterminen 2021

  • 8 januari, eleverna är lediga ifrån skolan,, reducerat öppethållande på fritids
  • 17 februari, eleverna är lediga ifrån skolan,, fritids är öppet
  • 30 april, eleverna är lediga ifrån skolan, fritids är öppet
  • 14 juni, eleverna är lediga ifrån skolan, reducerat öppethållande på fritids

Reducerat öppethållande i fritidshem.

För att kunna utveckla verksamheten och erbjuda ffritidshem av hög kvalitet behöver personalen ges möjlighet till kompetensutveckling. Personalen har sammanlagt fyra kompetensutvecklingsdagar per år.

Rätt till alternativ barnomsorg

Under kompetensutvecklingsdagarna har du fortfarande rätt till barnomsorg för ditt/dina barn. Fritidshemmet slås under dessa dagar ihop med andra fritidshem i skolområdet. Det kan innebära att ditt/dina barn träffar annan personal, andra barn och vistas i andra lokaler.  

Anmäl behov

Två kompetensutvecklingsdagar planeras in under höstterminen och två under vårterminen. Om du behöver barnomsorg någon, eller några, av dessa dagar är det viktigt att du meddelar personalen på ditt barns fritidshem i god tid så att den alternativa barnomsorgen hinner ordnas på ett bra sätt för ditt/dina barn.

 

 

Här kan ni läsa mer om lov, terminer och ledigheter 

 

 

Uppdaterad den