Kroppkärrsskolan

Elev- och föräldrainflytande

Det är viktigt att du kan vara med och påverka din skolgång. Varje klass har återkommande klassråd där du har möjlighet att lämna dina synpunkter på skolan och arbetsmiljön. Läraren ansvarar för att synpunkterna följs upp och återkopplas till klassen.

Elevråd

Varje läsår utsee klasserna elever som representanter till elevrådet. Elevrådets roll är att diskutera skolövergripande frågor tillsammans med skolledningen.

Föräldrainflytande

Som förälder är du alltid välkommen med dina synpunkter och funderingar. Det kan du göra genom att prata med ditt barns klasslärare, kontakta rektor och medverka på skolans föräldramöten.Uppstår behov har vi också föräldraråd. Då deltar representanter från varje klass.

Uppdaterad den