Kroppkärrsskolan

Föräldrainformation

Bild på en rosa blomma

Kommunikation mellan skolan och hemmet

Du som vårdnadshavare får information från skolan genom verktyget Haldor Education.

I Haldor kan du följa och vara delaktig i ditt barns lärande och utveckling, ta del av nyheter från skolan och kommunicera med mentor eller ansvarig pedagog. Du når Haldor via vh.haldor.se eller genom att ladda ner appen "Haldor förälder".

Till verktyget Haldor Education på haldor.se 

Mer information om Haldor finner du på vår webbplats


Riktlinjer för specialkost

Hantering av personuppgifter

Försäkring i skolan

Bilder i förskola och skola

Uppdaterad den