Kroppkärrsskolan

Om oss

För oss är det viktigt att du som elev trivs i skolan och känner att du kan vara med och påverka din skolgång. I alla våra klasser arbetar vi med värdegrundsarbete. Det gör vi bland annat genom att diskutera olika saker som händer i skolan och i omvärlden.

Språk och rörelse

Att behärska språket är viktigt och vi vill ge eleverna goda förutsättningar för deras framtida yrkesliv. Vi arbetar med olika metoder för att stärka språket utifrån elevernas ålder.

För att nå goda resultat i skolan är det viktigt att röra på sig. Genom att flytta ut en del av undervisningen ger vi eleverna extra möjligheter till rörelse under skoltid. Vi för också en aktiv dialog med alla elever om kostens betydelse för välbefinnandet.

Miljöarbete i skolan

 Vår miljö är viktig för oss. På skolan sorterar vi skräp och komposterar det som kan återvinnas. Vi för en kontinuerlig diskussion med våra elever om hur vi kan hushålla med våra gemensamma resurser.

Det är viktigt att börja med goda vanor i en tidig ålder, oavsett om det rör sig om personlig hälsa eller miljöarbete. Det är vår utgångspunkt i arbetet med eleverna.

Våra fritidshem

På skolan finns fem fritidshem där ditt barn kan vara före och efter skoldagen. Våra fritidshem är åldersblandade och integrerade i skolans verksamhet. Det innebär att eleverna har fritids i samma lokaler som de har undervisning i och med samma personal.

Vår matsal To-maten

Lunchen i skolan är en pedagogisk måltid, då eleverna ska få möjlighet att träna på att ta mat på tallriken, lära sig bedöma hur mycket man orkar äta, få möjlighet att prova nya smaker, kunna prata och ha trevligt vid bordet med de andra eleverna och den vuxne som sitter där. Här kan du läsa mer om To-maten.

Vår vision

På Kroppkärrsskolan arbetar vi för att elever och vårdnadshavare alltid ska få ett gott och professionellt bemötande och att elever skall utvecklas väl både inom det sociala och det intellektuella området.

Elever på Kroppkärrsskolan ska ha följande upplevelse

  • ”De vuxna lyssnar på mig, förstår och bryr sig om hur jag lär och vad som är viktigt för mig”
  • Jag når maximal måluppfyllelse utifrån mina egna förutsättningar och har minst betyg E i alla ämnen i årskurs 6.

Uppdaterad den