Kroppkärrsskolan

Studiedagar

Böcker

Det är barn- och ungdomsnämnden som beslutar om tiderna för läsåret. Enligt grundskoleförordningen ska läsåret börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Höstterminen 2018

Skolstart onsdagen den 15 augusti och skolavslutning fredag den 21 december.
Lovdagar: 29 oktober - 2 november. (vecka 44)

Vårterminen 2019

Skolstart tisdag den 8 januari och skolavslutning fredag 7 juni.
Lovdagar 25 februari - 1 mars (v.9 sportlov), 23 - 26 april (v. 17 påsklov), 31 maj.

Skolans studiedagar

25 september 2018
8 januari 2019
1 februari 2019

Reducerat öppethållande på Kroppkärrsskolans fritidshem

13 augusti 2018
30 oktober 2018
7 januari 2019
24 maj 2019

Reducerat öppethållande i fritidshem.

För att kunna utveckla verksamheten och erbjuda fritidshem av hög kvalitet behöver personalen ges möjlighet till kompetensutveckling. Personalen har sammanlagt fyra kompetensutvecklingsdagar per år.
Rätt till alternativ barnomsorg

Under kompetensutvecklingsdagarna har du fortfarande rätt till barnomsorg för ditt/dina barn. Fritidshemmet slås under dessa dagar ihop med andra fritidshem i skolområdet. Det kan innebära att ditt/dina barn träffar annan personal, andra barn och vistas i andra lokaler.
Anmäl behov

Två kompetensutvecklingsdagar planeras in under höstterminen och två under vårterminen. Om du behöver barnomsorg någon, eller några, av dessa dagar är det viktigt att du meddelar personalen på ditt barns fritidshem i god tid så att den alternativa barnomsorgen hinner ordnas på ett bra sätt för ditt/dina barn

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den