Kroppkärrsskolan

Kvalitetsarbete

Vi arbetar ständigt för att göra vår verksamhet bättre och ge dig större möjligheter till lärande utifrån dina förutsättningar.

Varje år sätter vi upp prioriterade områden som vi arbetar utifrån. Områdena följs sedan upp och utvärderas. Årligen sammanställer vi resultatet i en kvalitetsredovisning.

De områden vi arbetar med är följande:

  • Digitalisering
  • Språk och kunskapsutvecklande undervisning
  • Likvärdighet

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den