Kroppkärrsskolan

Kvalitetsarbete

Vi arbetar ständigt för att göra vår verksamhet bättre och ge dig större möjligheter till lärande utifrån dina förutsättningar.

Varje år sätter vi upp prioriterade områden som vi arbetar utifrån. Områdena följs sedan upp och utvärderas. Årligen sammanställer vi resultatet i en kvalitetsredovisning.

De områden vi arbetar med är följande:

  • Digitalisering
  • Språk och kunskapsutvecklande undervisning
  • Likvärdighet

Vill du ta del av resultat kontakta skolans ledning.

Uppdaterad den