Kvarnbergsskolan

Elev- och föräldrainflytande

På Kvarnbergsskolan så finns det olika forum där föräldrar och elever finns representerade. För att skolan ska vara en bra arbetsplats för alla elever så är det viktigt att eleverna har inflytande och möjlighet att påverka skolans utveckling.
Eleverna ska känna till kunskapskraven och veta på vilka grunder de bedöms i varje ämne. Eleverna ska också ha inflytande över olika arbetsformer och kunna påverka både undervisning, arbetsmiljö och arbetssätt.

Klassråd/Elevråd

På klassrådet diskuteras frågor som rör klassen och hela skolan. De frågor som rör hela skolan skickas vidare till elevrådet. Elevrådet träffas en gång i månaden. På elevrådet diskuteras frågor som rör alla elever.

Matråd

Kvarnbergsskolan har matråd tre gånger per läsår där personal från skolan, köket och representanter från alla klasser träffas. Vi vill på skolan ge eleverna kunskaper om goda matvanor och ge eleverna förståelse för kopplingen mellan goda matvanor och god hälsa.

Föräldraråd

Rektor erbjuder varje läsår föräldrar att delta i föräldraråd. Vi träffas två gånger per läsår. Rektor bjuder in för att diskutera skolans verksamhet utifrån olika teman.

Uppdaterad den