Kvarnbergsskolan

Om oss

På Kvarnbergsskolan går det cirka 300 elever från förskoleklass till årskurs 6, samt fritidshem. Skolan är ny- och ombyggd och var inflyttningsklar inför läsåret 2020/2021. Klasserna är tvåparallelliga och åldershomogena. Skolan har fyra åldersblandade fritidshemsavdelningar. Tre F-2 avdelningar; Älven, Solen och Skogen samt äldrefritidshemmet Viken för årskurs 3-6.

Kvarnbergsskolans ledord ”Tillsammans, Kunskap, Trygghet och Glädje” ligger till grund för det dagliga arbetet. Vi ser hela verksamheten som en helhet och våra ledord genomsyrar alla delar av verksamheten.

Skolan är en trivselskola där vi har en ansvarig pedagog som leder de styrda rastaktiviteterna tillsammans med eleverna. Elevernas delaktighet är viktigt för oss i det dagliga arbetet och i det systematiska kvalitetsarbetet. Skolan har fem valbara profilinriktningar på mellanstadiet på skolans val/elevens val; idrott, engelska, teknik, dans och blås. Vi har ett nära samarbete med Kulturskolan.

Kvarnbergsskolan har en hög andel behöriga, kompetenta och erfarna pedagoger, vilket ger mycket goda förutsättningar för hög måluppfyllelse. Skolan har över tid mycket goda resultat och hög trivsel.

KVARNBERGSSKOLAN – en kreativ miljö för alla!

Vi som personal på Kvarnbergsskolan jobbar för att barn och elever som är hos oss ska bli stärkta i sin förmåga till kreativitet, kritiskt tänkande, samarbetsvilja och initiativkraft. Det är egenskaper som gör dem rustade att verka i det framtida samhället.

VI ÄR

På Kvarnbergsskolan möts du av engagerad personal som arbetar för att ditt barn ska känna trygghet och glädje under sin skoltid och sin fritid. Du får alltid ett bra bemötande och kan känna dig trygg när du lämnar ditt barn hos oss. Med forskning och god pedagogisk erfarenhet strävar vi efter att skapa en kreativ miljö för stor som liten.

ELEVERNA FÅR

Hos oss har barnen och eleverna tillgång till pedagoger som intresserar sig för ditt barns tankar och idéer. Vi vet att den inre motivationen är viktig – därför jobbar vi med direkt elevinflytande både i skolan och på fritids. Det betyder att barnen och eleverna får mer inflytande ju äldre de blir.
I praktiken innebär det att vi planerar tillsammans med eleverna för att de ska kunna vara med och påverka arbetssätt och redovisningar inför olika arbetsområden. På så sätt blir de medskapare i sin egen skolgång.

På fritidshemmet görs kartläggningar av barnens intressen. Därefter planerar vi verksamheten tillsammans med barnen med utgångspunkt i dessa planer.

VI TYCKER

Trygghet, arbetsro, goda studieresultat, hållbar utveckling och ett bra bemötande ska löpa som en röd tråd genom ditt barns hela tid hos oss på Kvarnbergsskolan. Därför ska Kvarnbergsskolan alltid vara en kreativ miljö för alla!

Personal/Skolledning
Kvarnbergsskolan 2020-08-20

Uppdaterad den