Mariebergsskolan

Likabehandlingsplan

Vision:
Våra barn och ungdomar skall vilja, våga och kunna delta i samhället, både under tiden de finns hos oss och när de går vidare i livet. Därför skall inget barn, ungdom eller vuxen, inom våra verksamheter diskrimineras, trakasseras eller utsättas för kränkande behandling.

Uppdaterad den