Mariebergsskolan

Om oss

Mariebergsskolan är en skola för alla. Våra elever bor i de närliggande bostadsområdena Marieberg, Sommarro, Kvarnberget, Viken, Orrholmen, Romstad, Strand och Gruvlyckan. Till vårt skolområde hör också elever från Väse. Dessutom har vi elever från andra delar av staden som valt att gå på skolan. I verksamheten finns också grundsärskolan, som är en 6-9 skola.

Skolans geografiska läge med både närhet till kulturinstitutioner och näringslivet i centrum samt Jakobsbergs- och Mariebergsskogen ger oss möjligheter till både intellektuella och fysiska aktiviteter.

Våra engagerade lärare bedriver sedan flera år tillbaka ett läsprojekt med daglig skönlitterär läsning för eleverna. God läsförståelse ökar elevernas möjligheter att lyckas inom alla områden.

Skolan har ett mycket väl fungerande elevhälsoteam med både skolläkare, skolsköterska, kurator, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Alla problem som uppstår bearbetas professionellt i samspel med berörda föräldrar och elever.

Värdegrundsfrågorna är alltid i fokus på vår skola. Det bidrar till den trygghet och trivsel som våra elever känner och ger dem möjlighet att lägga stor energi på studierna.

Uppdaterad den