Mariebergsskolan

Mariebergsskolans hälsoprofil

Lärande börjar i barn och ungdomars välbefinnande. Vi arbetar aktivt med elevers hälsa där vi har som mål att uppmuntra till sundare levnadsvanor, skapa en vi-känsla och få friskare och gladare elever.

Eftersom forskning visar ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och god hälsa så har vi extra rörelse under skoltid och raster med organiserat innehåll. Genom våra utbildade trivselledare ökar vi sammanhållningen och tryggheten bland eleverna. Hela skolan ska präglas av en hälsofrämjande inställning där alla bidrar efter bästa förmåga.

Uppdaterad den