Norrstrandsskolan

Elev- och föräldrainflytande

Våra elever har inflytande över sin utbildning. Vi informerar dem i frågor som rör dem och underlättar så att de kan ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla sin utbildning. Det är då man lär sig bäst. Vi vill också ha nära kontakt och samverkan med våra föräldrar. Hela skolan vinner på att elever och vuxna drar åt samma håll. Vi arbetar på ett aktivt sätt med elevinflytande och att ha med föräldrarna i en god dialog.

Uppdaterad den