Norrstrandsskolan

Engelskklasser

Från årskurs 7 erbjuder Norrstrandsskolan engelskklasser. 

Att gå i Norrstrandsskolans engelskklasser innebär att du:

  • Har mer engelska än andra elever.
  • Får undervisning på engelska i några av skolans andra ämnen.
  • Pratar engelska varje dag.
  • Går i en klass du sökt dig till för att du är intresserad av engelska.
  • Anstränger dig för att få mycket goda färdigheter i engelska.

Norrstrandsskolans engelskklasser är tvåspråkiga

Norrstrandsskolans engelskklasser är tvåspråkiga klasser (bilingual classes). Det betyder att eleverna studerar vissa ämnen både på svenska och engelska. Vi använder oss av IT-baserat material och böcker på engelska. På det sättet blir engelskan vid sidan av svenskan ett naturligt språk att inhämta kunskap på och att uttrycka sig med i både tal och skrift. Metoden kallas CLIL (Content and Language Integrated Learning) eller SPRINT (Språk och ämnesintegrerad undervisning).

Vi följer de bestämmelser som finns i grundskoleförordningen "Engelskspråkig undervisning i grundskolan".

Våra engelskklasser får också mer tid för undervisning i ämnet engelska jämfört med andra klasser. I engelskklass talar man engelska varje dag.

Mål för engelskklasserna

  • Att elever med särskilt intresse för engelska ges möjlighet att söka till engelskklass.
  • Att eleven ska få mycket goda färdigheter i engelska.
  • Att eleven ska få gott självförtroende i att uttrycka sig på engelska i både tal och skrift.
  • Att eleven ska vilja och ha god förmåga att ta kontakter med människor från/i andra länder och att därmed stärka sitt internationella perspektiv

Antagning

Önskar du att gå i engelskklass på Norrstrandsskolan väljer du som ska börja årskurs 7 Norrstrandsskolan i det digitala skolvalet som är öppet 1–14 februari 2021. Antagning sker utifrån gällande urvalsgrunder. Enligt urvalsgrunderna ges elever som har Norrstrandsskolan som sin garantiskola förtur framför sökande som har en annan garantiskola.

Om du får en placering på Norrstrandsskolan kommer du under våren få möjlighet att lämna en intresseanmälan om att gå i engelskklass. Hur du gör denna intresseanmälan och vad det innebär att gå i engelskklass informeras du om i ett särskilt utskick så snart vi ser vilka som har valt skolan. De som lämnar en intresseanmälan kontaktas av skolan för ytterligare information innan dess att klassplaceringarna görs.

Observera att skolan av organisatoriska skäl kan välja att ej starta engelskklasser. Det är alltså aldrig en garanti att få gå engelskklass trots att du blir antagen till Norrstrandsskolan.

När det närmar sig skolstart får ni klassplaceringar och mer information från skolan. På karlstad.se/valavskola kan du läsa mer om skolvalet.

Uppdaterad den