Norrstrandsskolan

Föräldrainformation

Som förälder är du en viktig resurs för ditt barns skolgång. Vi är angelägna om din delaktighet i skolan. Vi håller dig därför informerad om ditt barns skolgång och skolans verksamhet. Genom den information du får, finns också möjlighet till delaktighet. Tveka aldrig att som förälder själv ta kontakt med skolan om det är något du undrar över eller vill påverka.

Här finns information från skolledningen på Norrstrandsskolan

Information till vårdnadshavare

Nu får du som vårdnadshavare på Norrstransskolan i åk 7-9 information från skolan via Haldor (logga in via länken)Våra övriga klasser har egna informationssajter och du hittar länkarna nedan.

Mellanstadiet

4A  4B 4C
5A 5B 5C
6A 6B 6C

Norrstrandsskolans fritidshem

Högstadiet

7A (Terra) 7B (Terra) 7C (Ignis)
7D (Ignis) 7E (Ventus) 7G (Aqua)
8A (Terra) 8C (Ignis) 8D (Ignis)
8E (Ventus) 8F (Ventus) 8G (Aqua)
9A (Terra) 9B (Terra) 9C (Ignis)
9E (Ventus) 9G (Aqua) 9H (Aqua)

Uppdaterad den