Norrstrandsskolan

Föräldrainformation

Som förälder är du en viktig resurs för ditt barns skolgång. Vi är angelägna om din delaktighet i skolan. Vi håller dig därför informerad om ditt barns skolgång och skolans verksamhet. Genom den information du får, finns också möjlighet till delaktighet. Tveka aldrig att som förälder själv ta kontakt med skolan om det är något du undrar över eller vill påverka.

Information till vårdnadshavare via Haldor

Nu får du som vårdnadshavare på Norrstrandsskolan åk 4-9 information från skolan via Haldor.

Här finns information från skolledningen på Norrstrandsskolan

Uppdaterad den