Norrstrandsskolan

Musikklasser

Norrstrandsskolans musikklasser

Är ditt barn intresserad av musik och vill utveckla sin musikalitet tillsammans med andra elever? Då är det snart dags att söka till vår musikklass i kommande åk 4. Den klass som startar går tillsammans från åk 4 till 9 och sammanhållningen brukar bli unik.  

Vilka är vi?

Norrstrandsskolans musikklasser är mycket väletablerade. Vi startade redan 1993. Många av våra musikklasselever väljer att sjunga och musicera vidare på gymnasieskolan och senare i livet. Att gå i musikklass innebär att ha musik, främst sång, ca 200 minuter i veckan. Varje klass utvecklas under studietiden till en egen sångkör. Uppträdanden och konserter är en viktig del i utbildningen.

Som förälder får du uppgifter att stödja och hjälpa till i sådana sammanhang. Vi har en aktiv föräldraförening för våra musikklasser. Mer information om föräldraföreningen hittar du här: www.norrstrandsmusikklasser.se 

Vår vision

Norrstrandsskolans musikklasser ska vara ett betydelsefullt inslag i Karlstads kulturliv.  Utbildningen för våra musikklasser ska hålla en hög musikalisk kvalitet och kunna jämföras med andra kända musikklasser i Sverige. Musikklasserna ska vara en känd verksamhet som externa professionella aktörer vill samarbeta med. 

Vad innebär det att gå i musikklass på Norrstrandsskolan?

Eleverna i musikklass har ca 200 minuter musik per vecka. Undervisningen i musik har ett fokus på körsång. Genom sången stiftar eleverna bekantskap med musikens olika byggstenar och huvudmoment. Utbildningen innehåller även musikteori, instrumentkännedom, ensemblespel och musikskapande.  

Kommer eleverna få möjlighet att visa upp vad de lärt sig? 

Eleverna i musikklass deltar i konserter och andra former av musikaliska projekt. Det är roliga och viktiga inslag i elevernas utveckling. En höjdpunkt är våra omtyckta Luciakonserter. Här kan du ta del av några av de framträdanden som våra musikklasser gjort under åren.

Hur söker man till musikklass på Norrstrandsskolan? 

Om du önskar att ditt barn ska börja musikklass på Norrstrandsskolan ska du logga in med e-legitimation i Karlstads kommuns e-tjänst för val av skola. Där väljer du Norrstrandsskolans musikklass. Läs mer om Skolvalet här 

När skolvalet har stängt kommer elever som valt musikklass få en inbjudan till att göra färdighetsprov. Efter att färdighetsprovet är genomfört får du besked om ditt barn kommit in eller inte. Har barnet inte kommit in får det en plats på en annan skola utifrån hur ni rangordnat dessa i skolvalet. Ditt barn är alltid garanterad en plats på sin garantiskola, alltså den skola som tillhör det geografiska upptagningsområde där barnet är folkbokfört.

Musikklasserna tar emot elever från andra kommuner i mån av plats. 

Hur går inträdesprovet till?

Eftersom det krävs grundläggande sångfärdigheter och musikalitet för att kunna tillgodogöra sig undervisningen i musikklass gör alla elever ett färdighetstest med olika delmoment. 

Vid inträdesprovet sjunger eleven en fritt vald sång, sjunger Broder Jakob, härmar små melodier, härmar rytmer och sjunger Blinka Lilla Stjärna från olika utgångstoner. Eleverna kallas i små grupper men gör även ett prov enskilt tillsammans med musiklärarna. Musiklärarna är Alice Jurström och Aime Gummesson som skapar en lugn och trygg atmosfär för eleverna. Själva provet tar cirka 15 minuter och med samling och fika tar alltihop cirka 100 minuter. 

Här kan du se hur inträdesprovet går till.

Mål för musikklasserna

Eleverna i Norrstrandsskolans musikklasser ska få en grundläggande och utvidgad musikundervisning. Undervisningen ska ge våra elever goda kunskaper i musik, vokal träning samt erfarenhet att framträda inför publik och samarbeta med externa aktörer. Eleverna ska få en gedigen musikalisk grund att stå på inför framtiden. 

Om du har frågor eller funderingar är det bara att du kontaktar någon av rektorerna på skolan.

Uppdaterad den