Norrstrandsskolan

Om oss

En skola måste erbjuda varje elev en trygg lärmiljö och en tillgänglig undervisning. På vår skola står vi för ett relationellt perspektiv där vi lägger stort fokus på att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla våra elever.  

Vi har stort fokus på att främst arbeta främjande och förebyggande när det gäller elevhälsoarbetet. Vi arbetar efter hypotesen: om du mår bra, lär du bra och du mår du bättre. Vi vill att skolans vuxna och elever ska ha förutsättningar att skapa tillitsfulla relationer då vi är övertygande om att goda relationer är grunden för att våra elever ska lyckas i skolan. 

Det är därför viktigt för oss att lyssna in våra elever. Vi har inställningen att alla elever gör rätt om de kan och att det är viktigt för oss att det går bra för våra elever. Vi sammanfattar detta i Tillsammans når vi längre. 

Ta gärna en rundtur på Norrstrandsskolan åk 4-6 genom klicka på länken och se vår film.

Profiler

Musikprofilen är den av vår skolas profiler som startar redan i årskurs 4. Eleverna fullgör sin grundskoletid i musikprofilen och går i samma klass till och med årskurs 9. Målsättningen är att ge eleverna goda kunskaper i musik, vokal träning och erfarenhet av att framträda inför publik. Vi arbetar med musik varje dag och det är mycket körsång på schemat. Konserter och andra framträdanden är ett roligt och viktigt inslag i elevernas utveckling.

Läs mer om musikprofilen på vår webbplats

Eleverna på Norrstrandsskolans högstadium kan välja musikprofilen eller engelskklass. Våra engelskklasser är tvåspråkiga klasser (bilingual classes). Det betyder att eleverna studerar vissa ämnen både på svenska och engelska. Våra engelskklasser får också mer tid för undervisning i ämnet engelska jämfört med andra klasser. I engelskklass talar man engelska varje dag.

Läs mer om engelskklasserna

I Norrstrandsskolans profilklasser får eleverna extra mycket tid för ett av skolans ämnen. Eleverna ges möjlighet att särskilt fördjupa sig inom ett av skolans ämnen och få mycket goda kunskaper och färdigheter inom det valda ämnet.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om oss

/Norrstrandsskolans rektorer

Uppdaterad den