Norrstrandsskolan

Om oss

Norrstrandsskolan

Norrstrandsskolan är Karlstads största kommunala grundskola med ca 740 elever årskurs 4-9 i en skola som upptar ett kvarter i centrala Karlstad. Skolområdets motto är: ”För lärandet - i tiden”. Alla ska mötas med respekt för sin individ och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina möjligheter. Alla ska vara en del av gemenskapen.

Vi arbetar intensivt med det vi tror alla människor behöver få med sig ut i livet och i det livslånga lärandet: Läsa, skriva, matematik och social kompetens. Såväl i sin utveckling till en hel människa som i ett framtida yrke, tror vi att dessa kompetenser har stor betydelse. Vi arbetar noggrant med att kartlägga elevers utveckling i skolans alla ämnen och skriver individuella utvecklingsplaner för våra elever. Dessa diskuteras i utvecklingssamtal med elever och föräldrar.

Vårt strukturerade och långsiktiga arbete med kvalitetsutveckling ska ge eleverna och vårdnadshavarna goda möjligheter att bli väl mottagna av skolans personal. Vår personal är engagerad och kunnig. Man trivs bra hos oss och stannar länge.

Norrstrandsskolans årskurs 4-6 har 240 elever i 9 klasser. 

Profiler

En gemensam profil för hela skolområdet är att vi satsar särskilt på engelska. Våra elever i årskurs 4-6 läser mer engelska än vad timplanen föreskriver.

Musikklasserna är den av vår skolas profiler som startar redan i årskurs 4. Eleverna fullgör sin grundskoletid i musikklass och går i samma klass till och med årskurs 9. Målsättningen är att ge eleverna goda kunskaper i musik, vokal träning och erfarenhet av att framträda inför publik. Vi arbetar med musik varje dag och det är mycket körsång på schemat. Konserter och andra framträdanden är ett roligt och viktigt inslag i elevernas utveckling.

Eleverna på Norrstrandsskolans högstadium kan välja musikklass eller engelskklass. Våra engelskklasser är tvåspråkiga klasser (bilingual classes). Det betyder att eleverna studerar vissa ämnen både på svenska och engelska. Våra engelskklasser får också mer tid för undervisning i ämnet engelska jämfört med andra klasser. I engelskklass talar man engelska varje dag.

I Norrstrandsskolans profilklasser får eleverna extra mycket tid för ett av skolans ämnen. Eleverna ges möjlighet att särskilt fördjupa sig inom ett av skolans ämnen och få mycket goda kunskaper och färdigheter inom det valda ämnet.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om oss

/Norrstrandsskolans rektorer

Uppdaterad den