Norrstrandsskolan

Studie och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning

Vägledning är en process med syfte att öka individens självinsikt inför framtida studie – och yrkesval. Vägledningen ska ge individen redskap och insikt för att själv kunna sätta upp mål och fatta väl underbyggda beslut.

Frågor som vi funderar kring är till exempel:

  • Vem är jag och vad vill jag?
  • Vad finns för alternativ?
  • Hur kommer jag dit?

Vi som arbetar som studie- och yrkesvägledare på Norrstrandsskolan heter Camilla Sjöswärd och Lisa Magnusson. Oss når du via kontaktinformationen nedan.

Som vägledare hjälper vi dig med att planera din närmaste framtid och försöker ge dig förutsättningar så att du kan göra ett så väl genomtänkt val till gymnasieskolan som möjligt.

Camilla Sjöswärd, telefonnummer 054-540 17 91 eller camilla.sjosward@karlstad.se 
Lisa Magnusson, telefonummer 054- 540 37 49 eller lisa.magnusson@karlstad.se

Uppdaterad den