Nyeds skola

Föräldrainformation

Information till vårdnadshavare via Haldor

Nu får du som vårdnadshavare på Nyeds skola information från skolan via Haldor.

Information inför utvecklingssamtalet 

Sajter

Förskoleklass A               Förskoleklass B

Årskurs 1A                            Årskurs 1B

Årskurs 2A                            Årskurs 2B

Årskurs 3A                            Årskurs 3B

Årskurs 4A 

Årskurs 4B                           

Årskurs 5A

Årskurs 5B

Årskurs 6A                        

Årskurs 7A    

Årskurs 8A

Årskurs 9A

Årskurs 9B

Fritidshemmen Milan & Smedjan

Fritishemmet Kvarnen

Aktuella busstider för skolåret

Hållplatser och busstider hittar du i denna länken

 

Uppdaterad den