Nyeds skola

Föräldrainformation

Information inför utvecklingssamtalet 

Sajter

Förskoleklass A               Förskoleklass B

Årskurs 1A                            Årskurs 1B

Årskurs 2A                            Årskurs 2B

Årskurs 3A                            Årskurs 3B

Årskurs 4A 

Årskurs 4B                           

Årskurs 5A

Årskurs 6A                        

Årskurs 7A    

Årskurs 8A

Årskurs 9A

Fritidshemmen Milan & Smedjan

Fritishemmet Kvarnen

Aktuella busstider för skolåret

Hållplatser och busstider hittar du i denna länken

 

Uppdaterad den