Nyeds skola

Likabehandlingsplan

Vi har en nolltolerans mot kränkningar! Alla barn och ungdomar har rätt att vistas i en miljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Ledning och all personal på Nyeds skola tar helt och hållet avstånd från handlingar som direkt eller indirekt kränker principen om alla människors lika värde i överensstämmelse med diskrimineringslagen och skollagen.

Här hittar du länk till Likabehandlingsplan 2021/2022

Här hittar du länk till Nyeds skolans ordningsregler

Uppdaterad den