Studiedagar och lovdagar

För att kunna utveckla verksamheten och erbjuda fritidshem av hög kvalitet behöver personalen ges möjlighet till kompetensutveckling. Fritidshemspersonalen har sammanlagt fyra kompentensutvecklingsdagar per år.

Under kompetensutvecklingsdagarna har du fortfarande rätt till fritidshem för ditt/dina barn, det kan innebära att ditt/dina barn träffar annan personal. I år kommer fritidshemmen inte slås samman under studiedagarna på grund av rådanade omständigheter, utan verksamheterna hålls på respektive skola.

Två kompetensutvecklingsdagar planeras in under höstterminen och två under vårterminen. Om du behöver omsorg någon, eller några, av dessa dagar är det viktigt att du meddelar rektor på ditt barns fritidshem i god tid så att den alternativa omsorgen hinner ordnas på ett bra sätt för ditt/dina barn.

Höstterminen 2020

17 augusti, reducerat öppethållande på fritidshemmet. Kontakta rektor om behov av fritids finns.
14 september, fritidshemmen är öppna.
15 oktober, reducerat öppethållande på fritidshemmet. Kontakta rektor om behov av fritids finns.
20 november, fritdshemmen öppna.

Vårterminen 2021

17 februari, reducerat öppethållande på fritidshemmet. Kontakta rektor om behov av fritids finns.
30 april, reducerat öppethållande på fritidshemmet. Kontakta rektor om behov av fritids finns.

Mer information om kommunövergripande läsårstider: Terminer, lov, ledighet

 

Uppdaterad den