Rudsskolan

Föräldrainformation

I början av varje läsår bjuder vi in alla vårdnadshavare till föräldramöte. Utvecklingssamtal genomförs med varje elev en gång per termin. Om du har synpunkter eller frågor, hör av dig till ditt barns undervisande lärare, mentor eller rektor.

Information till vårdnadshavare via Haldor

Du som vårdnadshavare får information från skolan genom verktyget Haldor Education.

I Haldor kan du följa och vara delaktig i ditt barns lärande och utveckling, ta del av nyheter från skolan och kommunicera med mentor eller ansvarig pedagog. Du når Haldor via vh.haldor.se eller genom att ladda ner appen "Haldor förälder".

Till verktyget Haldor Education på haldor.se 

Mer information om Haldor finner du på vår webbplats

Uppdaterad den