Rudsskolan

Om oss

Rudsskolan är en attraktiv skola och det naturliga valet för elever från Färjestadsskolan och Kroppkärrsskolan. Även elever från andra delar av Karlstad och från andra kommuner söker sig hit.

Rudsskolan - en målmedveten skola i tiden

Rudsskolan är en högstadieskola för årskurs 7 till 9. Arbetslagen kallar vi Atlantica, Danica, Oceania och Baltica. Grundidén är att lärarna har så mycket undervisning som möjligt inom arbetslaget. Vi är en stor arbetsplats som omfattar 420 elever och 60 vuxna.

Vi lär för livet

Vår pedagogiska grundsyn är att alla elever vill ta ansvar för sin egen inlärning och vill lära sig för livet. Vi strävar efter att alla elever ska ha de bästa förutsättningarna för vidare studier när de lämnar Rudsskolan. Vår strävan är också att försöka knyta ihop skolarbetet till en helhet för eleverna.

Vi fokuserar på de övergripande förmågorna "The big five" och förmågor relaterade till varje ämne. Under året arbetar vi också med entreprenöriell pedagogik, matematik och den läsande skolan.

Engagemang och trygghet

Vi strävar efter att varje elev känner sig trygg och får en hög måluppfyllelse.Tidigare års höga måluppfyllelse ser vi som ett bevis på engagerade elever och lärare i gott samarbete med vårdnadshavare. Vår höga måluppfyllelse är ett resultat av vårt arbete med trygghet och kunskaper där individen alltid är i centrum.

Nästa steg i utvecklingsarbetet är att eleverna ska bli ännu mer medvetna om sitt eget lärande och därigenom nå en ännu högre måluppfyllelse. För att nå dit arbetar vi systematiskt med att eleverna ska se var de befinner sig och hur de ska komma vidare i sin kunskapsutveckling. Elevernas inflytande över sitt eget lärande är avgörande för deras resultat. Vårt aktiva arbete med trygghet och arbetsro där närhet och närvaro är centrala begrepp fortsätter hela tiden

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den