Rudsskolan

Om oss

Rudsskolan är en attraktiv skola och anvisningsskola för elever från Färjestadsskolan, Kroppkärrsskolan och Stockfallets skola. Även elever från andra delar av Karlstad och från andra kommuner söker sig hit.

Rudsskolan - en målmedveten skola i tiden

Rudsskolan är en högstadieskola för årskurs 7 till 9. Arbetslagen kallar vi Atlantica, Baltica, Danica och Oceania. Grundidén är att lärarna har så mycket undervisning som möjligt inom arbetslaget. Vi är en stor arbetsplats som omfattar drygt 500 elever och 60 vuxna.

Vi lär för livet

Rudsskolan är en högstadieskola för årskurs 7 till 9. Arbetslagen kallar vi Atlantica, Baltica, Danica och Oceania. Grundidén är att lärarna har så mycket undervisning som möjligt inom arbetslaget. Vi är en stor arbetsplats som omfattar drygt 500 elever och 60 vuxna.

Engagemang och trygghet

Vi strävar efter att varje elev känner sig trygg och får en hög måluppfyllelse. Tidigare års höga måluppfyllelse ser vi som ett bevis på engagerade elever och lärare i gott samarbete med vårdnadshavare. Vår höga måluppfyllelse är ett resultat av vårt arbete med trygghet och kunskaper där individen alltid är i centrum.

Nästa steg i utvecklingsarbetet är att eleverna ska bli ännu mer medvetna om sitt eget lärande och därigenom nå en ännu högre måluppfyllelse. För att nå dit arbetar vi systematiskt med att eleverna ska se var de befinner sig och hur de ska komma vidare i sin kunskapsutveckling. Elevernas inflytande över sitt eget lärande är avgörande för deras resultat. Vårt aktiva arbete med trygghet och arbetsro där närhet och närvaro är centrala begrepp fortsätter hela tiden

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den