Rudsskolan

Om oss

Rudsskolan är en attraktiv skola och garantiskola för elever från Färjestadsskolans, Kroppkärrsskolans och Stockfallets skolas upptagningsområden. Även elever från andra delar av Karlstad och från andra kommuner söker sig hit.

Rudsskolan - en målmedveten skola i tiden

Rudsskolan är en högstadieskola för årskurs 7 till 9. Arbetslagen kallar vi Atlantica, Baltica, Danica och Oceania. Grundidén är att lärarna har så mycket undervisning som möjligt inom arbetslaget. Vi är en stor arbetsplats som omfattar drygt 500 elever och 60 vuxna.

Engagemang och trygghet

Vi strävar efter att varje elev känner sig trygg och får en hög måluppfyllelse. Tidigare års höga måluppfyllelse ser vi som ett bevis på engagerade elever och lärare i gott samarbete med vårdnadshavare. Vår höga måluppfyllelse är ett resultat av vårt arbete med trygghet och kunskaper där individen alltid är i centrum.

Nästa steg i utvecklingsarbetet är att eleverna ska bli ännu mer medvetna om sitt eget lärande och därigenom nå en ännu högre måluppfyllelse. För att nå dit arbetar vi systematiskt med att eleverna ska se var de befinner sig och hur de ska komma vidare i sin kunskapsutveckling. Elevernas inflytande över sitt eget lärande är avgörande för deras resultat. Vårt aktiva arbete med trygghet och arbetsro där närhet och närvaro är centrala begrepp fortsätter hela tiden

Elevens val ishockey

Genom ett samarbete med Färjestads BK kan vi erbjuda elever på Ilandaskolan och Rudsskolan ishockey som elevens val. Det innebär att eleverna får möjlighet att träna ishockey på skoltid. 

Om en elev önskar delta i elevens val hockey ansöker ni om plats till ”Ilandaskolan hockey” eller ”Rudsskolan hockey" i skolvalet till årskurs 7.

Till läsåret 2023/2024 är valet öppet 25 januari -14 februari 2023. Skolvalet görs i e-tjänsten MittSkolval. Läs mer om Skolvalet här 

När skolvalet har stängt ser vi hur många som sökt, och om det är fler sökande än platser får elever som valt hockey en inbjudan till att göra färdighetsprov. Efter färdighetsprovet ges besked om eleven kommit in eller inte. Har eleven inte kommit in får den en plats på en annan kmmunal skola nära hemmet utifrån hur ni rangordnat dessa i skolvalet och vart det finns lediga platser.

Elevens val hockey riktar sig i första hand till elever i Karlstad och vi tar emot elever från andra kommuner i mån av plats.

Uppdaterad den