Föräldrainformation

Elevhälsoteam

Skåreskolans elevhälsoteam består av

  • Erik Holm rektor
  • Helén Hollsten skolsköterska
  • Tina Jansson skolpsykolog
  • Sandra Persson kurator
  • Karin Martinussen speciallärare

Uppdaterad den