Föräldrainformation

Fritidshem

På Skåreskolan finns det två fritidshem: Humlan och Solrosen

Fritidshemmen har öppet 6.30-18.00.
Vi samarbetar med öppning och stängning och under loven kan vi vara sammanslagna med Tuggeliteskolans fritidshem.

Fritidshemmet Humlan:

Personal:

  • Helena Boström
  • Anna Modén
  • Anna Hontwedt

Tel. 054-540 35 48

Fritidshemmet Solrosen:

Personal:

  • Catrin Wetterlund
  • Tommy Elfstedt
  • Kari Vuorinen

Tel. 054-540 35 49

Solrosens blogg

Uppdaterad den