Skåreskolan

Studiedagar

Höstterminen 2020

17 augusti, fritids är öppet
14 september, fritids är öppet
15 oktober, reducerat öppethållande på fritids. Kontakta rektor om behov av fritids finns senast två veckor innan. 
20 november, reducerat öppethållande på fritids. Kontakta rektor om behov av fritids finns senast två veckor innan. 

Vårterminen 2021
17 februari, rreducerat öppethållande på fritids. Kontakta rektor om behov av fritids finns senast två veckor innan. 
30 april, reducerat öppethållande på fritids. reducerat öppethållande på fritids. Kontakta rektor om behov av fritids finns senast två veckor innan. 

Mer information om kommunövergripande läsårstider:

Terminer, lov, ledighet

Uppdaterad den