Föräldrainformation

Elevbloggar

Superklassen
Fsk A, Anna Lidbäck, Bibbi Abrahamsson

Stjärnorna
Fsk B, Carina Bergtsson, Linda Karlsson

Solstrålarna
Fsk C, Lena Länsberg, Ulrika Westerlind

Juvelerna A
1A, Elin Persson

Juvelerna B
1B, Ronnie Andersson

Juvelerna C
1C, Ellinor Gustavsson

Klassliv A
2A, Petra Grahn

Klassliv B
2B, Pernilla Nygren

Klassliv C
2C, Annie Wixe

Blixtens blogg
3A, Sofie Broberg

Håkan Bråkan
3B, Johanna Thelander

Guldklimparna
3C, Anna Sjökvist

Åk 4: Pärlan
Pernilla Kans, Linda Söderström och Emma Österberg.

Åk 5. : ABCID
Mia Toreld, Nina Lilja, Maria Mellqvist

Skattgömman A
6A, Marcus Jonsson

Skattgömman B
6B, Jannika Heder

Skattgömman C
6C, Simon Nydahl

Fritidshemmet Diamanten
Peter Sundell, Elin Wiksten, Henrik Lyberg

Fritidshemmet Opalen
Gunilla Löfgren, Hamza Sadik

Fritidshemmet Rubinen
Bibbi Abrahamsson, Sofia Lendrup, Cecilia König

Fritidshemmet Igelkotten - I Ur och Skur
Lnda Berg, Ulrika Westerlind, Pia Lindqvist Magnusson, Maria Nisser

Musik på Skattkärrsskolan
Jonas Helander

Uppdaterad den