Stockfallets skola

Om oss

För oss är det viktigt att du som elev trivs i skolan och känner att du kan vara med och påverka din skolgång. I alla våra klasser arbetar vi med värdegrundsarbete. Det gör vi bland annat genom att diskutera olika saker som händer i skolan och omvärlden.

Språk och rörelse

Att behärska språket är viktigt och vi vill ge eleverna goda förutsättningar för deras framtida yrkesliv. Vi arbetar med olika metoder för att stärka språket utifrån elevernas ålder.

För att nå goda resultat i skolan är det viktigt att röra på sig. Genom att flytta ut en del av undervisningen ger vi eleverna extra möjligheter till rörelse under skoltid. Vi för en aktiv dialog med alla elever om kostens betydelse för välbefinnandet.

Miljöarbete i skolan

Vår miljö är viktig för oss. På skolan sorterar vi skräp och komposterar det vi kan återvinna. Vi för en kontinuerlig diskussion med våra elever om hur vi kan hushålla med våra gemensamma resurser.

Det är viktigt att börja med goda vanor i en tidig ålder, oavsett om det rör sig om personlig hälsa eller miljöarbete. Det är vår utgångspunkt i arbetet med eleverna.

Våra fridtidshem

På skolan finns tre fritidshem där ditt barn kan vara före och efter skoldagen. Våra fritidshem är åldersblandade och integrerade i skolans verksamhet. Det innebär att eleverna har fritids i samma lokaler som de har undervisning i och med samma personal.

Vår vision

 Stockfallets skola arbetar vi för att barn och vårdnadshavare alltid ska få ett gott och professionellt bemötande och att barn och elever ska utvecklas väl både inom det sociala och det intellektuella området.

Barn och elever på Stockfallets skola ska ha följande upplevelse

  • ”De vuxna lyssnar på mig, förstår och bryr sig om hur jag lär och vad som är viktigt för mig”
  • Jag når maximal måluppfyllelse utifrån mina egna förutsättningar och har minst betyg E i alla ämnen i årskurs 6Uppdaterad den