Stodeneskolan

Bild på Stodeneskolan
Stodeneskolan

Välkommen till Stodeneskolan! Stodeneskolan är beläget i ett vackert område nära Klarälven cirka 9 km norr om Karlstad city. Området har villabebyggelse och ett stort omland, vilket gör att några av våra elever åker skolbuss varje dag.

Stodeneskolan har omkring 340 elever och är en skola med åldershomogena klasser från förskoleklass till och med årskurs 6. Våra fem fritidshem är integrerade i grundskolan och där går cirka 220 barn. Läs mer om våra fritidshem.

Vi har ett eget kök där vi lagar den mesta maten från grunden. Ofta serverar vi två rätter att välja mellan.

På Stodeneskolan tycker vi det är roligt och intressant att arbeta med internationella frågor. Vi har ett samarbete med föreningen ZASP och genom dem stödjer vi barns skolgång i Zambia. Vi ingår även i EU-finansierade projekt för att få möjlighet att kommunicera med barn och lärare på skolor runt om i Europa. 

Uppdaterad den