Tuggeliteskolan

Tuggeliteskolan

Välkommen till Tuggeliteskolan!

Vår elevsyn bygger på att man som elev ska bli sedd utifrån sina styrkor och förmågor och att man genom detta bemötande blir bekräftad för den man är.
Vi är övertygade om att man som elev genom ett sådant synsätt gör att man får bästa förutsättningar för att växa och utvecklas.
Därför strävar vi som arbetar på Tuggeliteskolan efter att vara nyfikna och öppna för varandras unika sammanhang och förutsättningar.

Tuggeliteskolan hade invigning hösten 1997 och har hyllats för sin vackra arkitektur och fina inomhusmiljö. Runt Tuggeliteskolan finns en fantastisk utemiljö med skog att leka i, elljusspår, löpslingor, grillplatser och skidbacke.

På Tuggeliteskolan går elever från förskoleklass till och med årskurs 3.

Behöver du komma i kontakt med oss?

Varje avdelning har en mobiltelefon dit du är välkommen att ringa.
Telefonnumren är:
Lärkan (År 2, F-klass Gul & Fritidshem) : 054-540 3560, 076-1417255
Korpen (År 1, F-klass Grön & Fritidshem): 054-540 3558, 070-0010239
Svalan (År 3 & Fritidshem): 054-540 3559, 076-1417253

Uppdaterad den