Tuggeliteskolan

Elev- och föräldrainflytande

Elevråd/Tuggeliterådet

I elevrådet finns två elevrepresentanter från årskurs 2 och 3. Elevrådet träffas en gång i månaden.

Utvecklingssamtal

En gång per termin har alla elever tillsammans med förälder ett utvecklingssamtal med sin mentor.
Läs mer om utvecklingssamtal (Skolverket)

Uppdaterad den