Tuggeliteskolan

Om oss

Oavsett om ditt barn kommer till vårt område som liten eller börjar i någon av våra skolor senare, arbetar vi för att hela förskole- och skoltiden ska hänga ihop i en röd tråd. Varje barn och elev ska, utifrån sina förutsättningar, få utveckling, stöd och utmaning för att lära för livet.

Korpen, Lärkan och Svalan

Tuggeliteskolan har tre avdelningar, Korpen, Lärkan och Svalan. Vi har elever från förskoleklass till och med årskurs 3.

Elevsyn

Vår elevsyn bygger på att man som elev ska bli sedd utifrån sina styrkor och förmågor och att man genom detta bemötande blir bekräftad för den man är. 
Vi är övertygade om att man som elev genom ett sådant synsätt gör att man får bästa förutsättningar för att växa och utvecklas. 
Därför strävar vi som arbetar på Tuggeliteskolan efter att vara nyfikna och öppna för varandras unika sammanhang och förutsättningar.

Naturen är också vårt klassrum

I närheten av skolan finns vackra natur- och friluftsområden med skog, elljusspår, grillplatser och skidbacke. Hit styr vi kosan för lek och friluftsliv, men vi har också många lektioner utomhus.

Vi har också ett växthus som vi är mycket stolta över. Växthuset tillhör hela skolan, vilket innebär att köket använder grönsakerna som eleverna odlar själva i matlagningen. 

Varmt välkommen till Tuggeliteskolan!  

Uppdaterad den