Tuggeliteskolan

Studiedagar

Höstterminen 2020

17 augusti, fritids är öppet
14 september, fritidshemmen är öppna
15 oktober, reducerat öppethållande på fritids. Kontakta rektor om behov av fritids finns senast två veckor innan. 
20 november, reducerat öppethållande på fritids. Kontakta rektor om behov av fritids finns senast två veckor innan. 

Vårterminen 2021

17 februari, reducerat öppethållande på fritids. Kontakta rektor om behov av fritids finns senast två veckor innan. 
30 april, reducerat öppethållande på fritids. Kontakta rektor om behov av fritids finns senast två veckor innan. 

Mer information om kommunövergripande läsårstider: Terminer, lov, ledighet

Uppdaterad den